...

AD Stad & Streekgids

In opdracht van Denksport ontwierp VKdesign de Stads & Streek Gids voor het AD. Met meer dan 200 pagina’s bevat dit geweldige leuke boek veel streek gerelateerde puzzels en mooie fietsroutes door Nederland. Je krijgt de Stad & Streek Gids cadeau bij afname van een AD jaarabonnement. Wat ons betreft een goede rede om een abonnementje af te sluiten! 🙂

De opdracht: ontwerp | realisatie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.