...

Puzzelmagzine Win!

In opdracht van Keesing Nederland realiseerde VKdesign de restyle van het populaire puzzelblad Win! Het magazine kreeg een moderne frisse look and feel. Naast de vertrouwde puzzels werd het blad ook voorzien van nieuwe leuke uitdagende puzzels. 

De opdracht: restyle | beeldmerk | art directie | ontwerp

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.