...

De Puzzelaar

In opdracht van Sanders media ontwierp VKdesign een nieuwe puzzelboeken-lijn voor De Puzzelaar. Naast het aanpakken van de puzzelboeken serie restylede we het beeldmerk en realiseerde we een nieuwe webshop voor dit mooie Belgische puzzelmerk.

De opdracht:  restyle beeldmerk | restyle puzzelboeken | huisstijl | webshop

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.