...

OBS Jan Ligthart
Eigen - Wijs - Worden

Voor de openbare basisschool Jan Ligthart mocht VKdesign de corporate identity, de website en schoolbrochure ontwerpen. Een leuke opdracht wat verrassend kleurrijk werk opleverde.

De opdracht: beeldmerk | huisstijl | ontwerp website | brochure | fotografie  

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.