...

Marble Racetrax knikkerbanen
Leuk om te bouwen en te racen!

Marble Racetrax zijn duurzame kartonnen knikkerbanen wat leuks is om te bouwen én te racen. Er zijn 4 verschillende formaten 4 knikkerbanen, variërend van 16, 32, 40 of 64 sheets. Daarnaast is er de mogelijkheid om de banen uit te breiden met een boosterpack van 8 of 16 sheets.

De opdracht: beeldmerk | huisstijl | verpakking

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.