...

OBS Jan Ligthart

Klant
OBS Jan Ligthart

Omschrijving
Voor basisschool Jan Ligthart is onderwijs voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan ze uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen ze voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.

Opdracht
• Logo en huisstijl
• Ontwerp website

Waarmee wij hielpen?
Designstrategie - branddesign - corporate design - Vormgeving

Heb je vragen of wil je kennismaken?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bellen, mailen, appen, het kan allemaal!
Of wil je dat wij contact met je opnemen vul dan het contactformulier in.
Telefoon: +31(0)314 64 09 32   Mobiel: +31(0)6 14 04 99 31   Mail: vincent@VKdesign.nl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.