...

Puzzelracen met PuzzlePads

In opdracht van de Fuel For Fun Company ontwierp VKdesign de look and feel van het spel PuzzlePads. Dit nieuwe puzzel racespel speel je met 2 of 4 personen. Degene die het woord het snelste ontcijferd en de oplossing als eerste roept is de winnaar! Het spel is verkrijgbaar in 4 varianten: woordzoeker, doolhof, zoek de verschillen en zoekplaat.

De opdracht: beeldmerk | huisstijl | ontwerp | verpakking  

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.