...

Sanders puzzelboeken

Voor uitgeverij Sanders puzzelboeken ontwierp VKdesign niet alleen het beeldmerk de huisstijl en de webshop maar ook nog vele andere uitingen. Een kleine greep van  gerealiseerde projecten die we hebben mogen doen we hieronder voor je uiteengezet.

De opdracht: beeldmerk | huisstijl | puzzelboeken | signing | bedrijfs- en uitlegvideo’s

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.