...

Shimano

In opdracht van Doorrood ontwierp VKdesign de Shimano Bikegear catalogus. Tevens ontwierp en ondersteunde VKdesign bij diverse Shimano advertentiecampagnes. Een aantal daarvan hebben we hieronder voor je gepresenteerd.

De opdracht: ontwerp | realisatie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.